Oversendelsesforslag vedrørende barneomsorgsattester av støttekontakter og andre som har tilsvarende jevnlig og nær kontakt med barn

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet