Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring

Dokument 8:111 S (2010-2011), Innst. 326 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Kjell Ingolf Ropstad, Solveig Horne, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 326 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet, Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2011