Oversendelsesforslag vedrørende frivillighet og makebytteløsninger kommer i sentrum i forbindelse med vern. Tvang må være siste utvei

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet