Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Clemet og Sverre Mauritzen om nytt boligfinansieringstilbud for etablerende

Dokument nr. 8:34 for 1990-91, innst. S. nr. 40 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Clemet, Sverre Mauritzen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.11.1991 Innst. S. nr. 40 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1991