Forslag fra stortingsrepresentant Jan Erik Fåne om å be Regjeringen innføre tidsfrister for det offentlige når det gjelder behandling av alle søknader, konsesjoner, bevillinger, tillatelser, løyver o.l.

Dokument nr. 8:45 for 1990-91, innst. S. nr. 11 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1991 Innst. S. nr. 11 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1991