Endring i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Ot.prp. nr. 67 for 1990-91, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 33 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1991 Innst. O. nr. 29 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 09.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.01.1992