Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 5, innst. O. nr. 15, besl. O. nr. 14, besl. L. nr. 2, besl. O. nr. 26 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.11.1991 Innst. O. nr. 15 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1991

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1991