Redusert avgift på elektrisk kraft for Odda Smelteverk A/S

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 21 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. S. nr. 21 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1991