Endra løyvingsvedtak for 1991 for Vegformål

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 6 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 17.10.1991 Innst. S. nr. 6 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1991