Representantforslag om å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal utarbeide forslag til en bedre integreringspolitikk for Norge

Dokument 8:136 S (2010-2011), Innst. 55 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2011 Innst. 55 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal utarbeide forslag til en bedre integreringspolitikk for Norge. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2011