Representantforslag om å avvikle eiendomsskatten

Dokument 8:137 LS (2010-2011), Innst. 359 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 359 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag 137 LS (2010-2011) fra Fremskrittspartiet om å avvikle eiendomsskatten ved å oppheve loven om eiendomsskatt til kommunene. Forslaget ble ikke bifalt av andre partier. Parallelt ble representantforslag 126 S (2010-2011) fra Høyre om å begrense eiendomsskatten behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 31.05.2011