Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1992

Budsjett-innst. S. nr. III (1991-92)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.1991 Budsjett-innst. S. III (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1991