Journalist John Berg, Oslo, sender anke og klage i forbindelse med ansettelse av redaktør i Forsvarets Forum

Innst. S. nr. 64 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 64 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991