Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbaneformål og Telekommunikasjonar

St.prp. nr. 8, innst. S. nr. 14 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.10.1991 Innst. S. nr. 14 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1991