Forslag fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn om å øke stykkprisinntekten ved Haukeland Sykehus fra 40% til 80% fra 1. oktober 1991

Dokument nr. 8:2, innst. S. nr. 57 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 57 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991