Beredskapen i Sivilforsvaret

Innst. 105 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 105 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Iht Stortingets forretningsorden § 12 nr. 9 kan kontroll- og konstitusjonskomiteen foreta de undersøkelser i forvaltningen som den anser nødvendig for Stortingets kontroll. 10. mai 2011 vedtok komiteen å åpne sak om beredskapen i Sivilforsvaret. Bakgrunnen var meldinger om at Justisdepartementet ikke hadde fulgt opp Stortingets vedtak om opprustning av Sivilforsvaret, som var kostnadsberegnet til 162 mill kroner over to år. En enstemmig komite peker i innstillingen på at en rekke viktige tiltak for å styrke Sivilforsvaret er gjennomført. Medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser imidlertid til at fremdriftsplanen for investeringer i Sivilforsvaret ikke er fulgt og at investeringsetterslepet ikke er innhentet. Disse partiene viser til at statsråden ikke har informert Stortinget særskilt om tilstanden i Sivilforsvaret, og presiserer at informasjonen til Stortinget burde vært mer utfyllende. Innstillingen er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011