Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1991

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 58 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 58 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1991