Endra løyvingsvedtak m.v. for 1991 for Vegformål, Transportsubsidiar, Jernbaneformål, Post, Telekommunikasjonar og Statens teleforvaltning

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 37 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1991 Innst. S. nr. 37 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1991