Oversendelsesforslag vedrørende endring av lover og regelverk slik at begge foreldre får lik uttaksrett.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet