Diverse endringer på statsbudsjettet for 1991 vedrørende Næringsdepartementet

St.prp. nr. 23, innst. S. nr. 74 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 74 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991