Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda

Prop. 128 S (2010-2011), Innst. 402 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2011 Innst. 402 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet tilleggsløyvingar som følgje av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygda mv. fra 1. mai 2011. Nytt er at det er Kongen i statsråd som fastsetter grunnbeløpet, jf. forskrift 27. mai 2011 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå fra 1. mai 2011 fastsett ved Kongeleg resolusjon same dagen. Grunnbeløpet økes med 4,73 pst., fra 75 641 kroner til 79 216 kroner fra 1. mai. Uførepensjonister og andre som får pensjoner og ytelser regulerte gjennom endringer i grunnbeløpet, får ein tilsvarandeøkning fra same dato. Alderspensjon under opptening blir også oppregulert med 4,73 pst.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011