Endringer i statsbudsjettet for 1991 på kap. 4150, Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. og på kap. 1151, Til gjennomføring av reindriftsavtalen

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 44 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1991 Innst. S. nr. 44 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991