Endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven m.m.

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 54, besl. O. nr. 77 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.04.1992 Innst. O. nr. 54 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.1992

   Behandlet i Odelstinget: 05.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.1992