Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 426 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 426 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer med virkning fra 1. mai 2011: - Stortingsrepresentanter kr 750 900 pr. år - Regjeringsmedlemmer kr 1 111 200 pr. år - Statsminister kr 1 366 700 pr. år

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011