Innføring av nytt budsjett- og regnskapssystem for Statens Kornforretning og nytt prissystem for korn, mel og kraftfor

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 9. Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 9 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991