Oversendelsesforslag om å be regjeringen fremme forslag om å etablere en ordning med eldreombud.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet