Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 1992 på noen kapitler under Kulturdepartementet

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1991