Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1991 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 19, innst. S. nr. 76 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 76 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991