Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse

Innst. 445 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.06.2011 Innst. 445 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å utvide perioden som representantene har anledning til å stille spørsmål til skriftlig besvarelse med to uker i august måned.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2011