Endring av kontinentalsokkelloven av 21. juni 1963 nr. 12

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 48 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 23.01.1992 Innst. O. nr. 36 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1992

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1992

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1992