Etablering av et forskningskonsern i Tromsø og etablering av Nor-Fishing som stiftelse

St.prp. nr. 38, innst. S. nr. 88 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 29.01.1992 Innst. S. nr. 88 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 20.02.1992