Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1991

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 79 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1991 Innst. S. nr. 79 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1991