Endring av forslag i St.prp. nr. 2 for 1996-97 om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.11.1996 Innst. S. nr. 31 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.11.1996