Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 26, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 31 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1991 Innst. O. nr. 31 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991