Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

Prop. 49 L (2011-2012), Innst. 266 L (2011-2012), Lovvedtak 51 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 266 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kommunalova og i enkelte andre lover. Endringene i kommunelova og i enkelte andre lover går i hovedsak ut på å etablere en samkommunemodell. I tillegg ble det vedtatt endringer i kommunalova knyttet til vedtakelse av delegeringsreglement i kommunen, avgjørelse av hvem som skal gi innstilling i saker og etablering av kommuneråd i kommuner med parmalentarisk styreform.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.05.2012