Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 26. april 2012

Aksel Hagen

Gjermund Hagesæter

leiar

ordførar