Endring i pengespilloven

Prop. 15 L (2011-2012), Innst. 79 L (2011-2012), Lovvedtak 23 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.11.2011 Innst. 79 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pengespilloven. Endringen åpner for å gi Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite en gave i anledning av 150-årsjubileet. Gaven skal finansieres gjennom en lottotrekning i regi av Norsk Tipping. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2011