Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1989 og 1990

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 177 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. S. nr. 177 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1992