Kringkasting og dagspresse 1990 m.v.

St.meld. nr. 26, innst. S. nr. 94 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1992 Innst. S. nr. 94 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.02.1992