Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 53 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.03.1992 Innst. O. nr. 43 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1992

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.1992