Omorganisering av Direktoratet for statens skoger ( Statsskog SF)

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 158 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1992 Innst. S. nr. 158 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1992