Jordbruksoppgjøret 1992. Endringer i statsbudsjettet for 1992 m.m.

St.prp. nr. 96, innst. S. nr. 180 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1992 Innst. S. nr. 180 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1992