Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 114, innst. S. nr. 236 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Innst. S. nr. 236 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992