Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 80, besl. O. nr. 105 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1992 Innst. O. nr. 80 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1992