Lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelov)

Ot.prp. nr. 91, innst. O. nr. 97, besl. O. nr. 132 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.06.1992 Innst. O. nr. 97 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 07.09.1992

   Behandlet i Lagtinget: 22.09.1992