Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Jamaica til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i London den 30. september 1991

St.prp. nr. 84, innst. S. nr. 188 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1992 Innst. S. nr. 188 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1992