Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S (2011-2012) kap. 310, Innst. 93 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2011 Innst. 93 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å øke bevilgningen for 2011 til tros- og livssynssamfunn på grunnlag av økt antall medlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011