Forslag fra stortingsrepresentantene Sigurd Manneråk og Øystein Djupedal om å sette ned renta på lån i Statens lånekasse for utdanning

Dokument nr. 8:31 (1996-97), Innst. S. nr. 128 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal, Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) og (SV) Innstilling avgitt 25.02.1997 Innst. S. nr. 128 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.03.1997