Bompengefinansiering av vegsambanda I. Lærdal - Fodnes - Mannhiller - Kaupanger og II. Naustdal - Svarthumle ( Sunnfjordtunnelen) i Sogn og Fjordane

St.prp. nr. 63, innst. S. nr. 207 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 207 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992