Utbygging og drift av et nordvest-europeisk Loran C-system ( Navigasjonshjelpemidler i norske farvann)

St.prp. nr. 59, innst. S. nr. 209 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 209 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992